Belépés

Kérjük, adja meg a regisztráció során e-mailben elküldött személyes belépési kódját.


Kód:  
  Regisztráció

A pályázat benyújtási határideje lejárt.
A benyújtott pályázatok elbírása folyamatban van.
Kérjük, látogasson vissza később.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a

„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016”

cím elnyerésére.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:
Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség), valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja:

A pályázat díjazása:
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.

A cím elnyerésére az alábbi három kategóriában nyújtható be pályázat:
 1. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója
 2. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 9-13. évfolyamos tanulója
 3. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója
A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
 1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 5-13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) intézmény hallgatója.

 2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.

 3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:
  1. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80
  2. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70
  3. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00
*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga számítandó.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el: A pályázati dokumentáció részei:
A pályázat benyújtása:
A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon.
Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az Értékelő Bizottság egységes szempontsor alapján értékeli. Csak a Magyar Olimpiai Bizottság által regisztrált olimpiai, a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai sportági szakszövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak, továbbá a Pályázati útmutatóban felsorolt versenyek eredményei vehetők figyelembe.
A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.

Értesítés a pályázat eredményéről:
A Pályázók a pályázat eredményéről a pályázati felületen értesülhetnek a döntést követő hét munkanapon belül. A díjazottak listája − oktatási intézményeik megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag

Díjátadás:
A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége 2017-ben kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az oklevelet.A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége a 2016/2017. tanév végén kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

További információ:
A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36-1-795-4135 telefonszámon.